حوزه بهداشت و سلامت

 • خانه
 • سامانه ها و محصولات
 • حوزه بهداشت و سلامت

لیست سامانه های حوزه بهداشت و سلامت

 • سامانه ملی پایش غذا و دارومشاهده سایت
 • سامانه جامع مکانیزاسیون اداره کل تجهیزات پزشکیمشاهده سایت
 • سامانه یکپارچه نظام آمار و اطلاعات سلامت ایران (سیناسا)
 • مکانیزاسیون دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیمشاهده سایت
 • سامانه متمرکز گردش عملیات فرآیند های WHO
 • طراحی و تولید سامانه نمایشگر پرونده الکترونیکی سلامت
 • طراحی و تولید سامانه ملی پزشک خانواده
 • طراحی و تولید و استقرار نظام مراقبت سندرمیک مشاهده سایت مشاهده پوستر سندرمیک
٨٨٨٩٠٩٢٣-٠٢١   ٨٨٩١٢٠٣٦-٠٢١    
٨٨٧١٤٤٩١-٠٢١
www.faranam.net
Info@faranam.net
تهران، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، کوچه لباف، پلاک 3 ، طبقه دوم