دارای رتبه 2 از شورای عالی انفورماتیک   -   دارای پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنعت ، معدن و تجار ت   -   دانش بنیان
۵۷۶۹۵۰۰۰-٠٢١

راهکار BPMS

  • خانه
  • راهکارها
  • راهکار BPMS

1. راهکار و خدمات فرانام در حوزه BPMS

  • استخراج و مدلسازی فرآیندهای کسب و کار
  • استقرار سیستم یکپارچه مدیریت فرآیند BPMS
  • خدمات آموزش سامانه یکپارچه مدیریت فرآیند BPMS
  • خدمات پشتیبانی سامانه یکپارچه مدیریت فرآیند BPMS
  • خدمات مشاوره و بهبود مستمر فرآیندهای کسب و کار

مشتریان بانکی فرانام در این زمینه

بانک ملتبانک صادرات ایران
راهکار BPMS
٨٨٨٩٠٩٢٣-٠٢١   -   ٨٨٩١٢٠٣٦-٠٢١   -   ۵۷۶۹۵۰۰۰-٠٢١  
٨٨٧١٤٤٩١-٠٢١
www.faranam.net
Info@faranam.net
تهران، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، کوچه لباف، پلاک 3